rekrutacja online

covid 220latwsparcie

Ciechanowska Uczelnia - miejsce przyjazne do studiowania!

Trwa rekrutacja do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Drugi etap rekrutacji rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do 24 września. Maturzyści, którzy w sierpniu poprawią maturę, mają również szanse na studiowanie.
Ciechanowska Uczelnia to miejsce przyjazne do studiowania! Doświadczona, wspierająca studentów kadra dydaktyczna, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, Dom Studenta, możliwość korzystania z hali sportowej, basenu, siłowni, Klubu Studenta - to wszystko zachęca do studiowania.
Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Oferta uczelni obejmuje dwanaście kierunków kształcenia, w tym również studia magisterskie i podyplomowe.
PUZ wspiera ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza wysokimi stypendiami. Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system pomocy materialnej pozwalający studiować studentom którzy założyli własne rodziny, studentom z niepełnosprawnościami, jak również studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów PUZ w Ciechanowie i Mławie trwa.

„Profilaktyka 40 plus” z udziałem PUZ w Ciechanowie

DSC 0133Na zaproszenie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w ramach współrealizacji projektu „Profilaktyka 40 plus” studenci naszej Uczelni wzięli udział w dwóch imprezach profilaktyczno-zdrowotnych. Pierwszy festyn odbył się 24 lipca w Mławie, drugi 21 sierpnia w Przasnyszu. Podczas spotkań studenci pielęgniarstwa udzielali porad w zakresie zdrowego stylu życia, wykonywali pomiary: RR, masy ciała i wzrostu z wyliczaniem wskaźnika BIM, poziomu glukozy we krwi, szczytowego przepływu wydechowego PEF. Prowadzili pokazy i naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantomów. Studenci pracy socjalnej i pedagogiki prowadzili gry i zabawy integracyjne oraz malowali twarze dzieciom. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Mławy, Przasnysza i okolic. Stoiska Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego były oblegane przez zainteresowanych. Udział studentów w wydarzeniach był doskonałą okazją do promocji naszej Uczelni.

stopkadol 1110