Wiceminister Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek z wizytą w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

W dniu 28.06.2021 roku Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odwiedzili Wiceminister Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek wraz z Panią Poseł na Sejm RP Anną Cicholską.

Podczas spotkania o charakterze konsultacyjno-informacyjnym z władzami Uczelni, omówiono bieżące sprawy i plany rozwoju PUZ w Ciechanowie. Bardzo ważnym punktem spotkania było przekazanie informacji o trwających pracach nad projektem - budowa i wyposażenie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie”. Rektor przedstawił plany rozwoju, jakie zostały założone na najbliższy czas. Centrum to duże wyzwanie organizacyjne, ale również ogromna szansa na dalszy rozwój Uczelni, w ścisłej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Po spotkaniu miała miejsce konferencja prasowa prowadzona przez Panią Poseł Annę Cicholską, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów. Zabierając głos Pan Wiceminister bardzo dobrze wypowiadał się o działaniach PUZ w Ciechanowie i inicjatywie powstania Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które jest wielką szansą na rozwój całego regionu. To takie uczelnie jak ciechanowska PUZ są szansą dla miast i regionów oddalonych od wielkich aglomeracji. Bardzo ciepło wypowiedziała się też Pani Poseł Anna Cicholska, która swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera działania Uczelni. Zaapelowała do tegorocznych maturzystów, którzy świadectwo dojrzałości otrzymają 5 lipca, aby na dalszą drogę swojej edukacji wybrali właśnie Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wychodząc, na pożegnanie goście zrobili pamiątkowe zdjęcie ze studentami ekonomii mającymi dzisiaj, kończący studia egzamin dyplomowy. Całe spotkanie upłynęło w twórczej i przyjacielskiej atmosferze.

stopkadol 1110