Forum Jakości 2021

Utworzono: wtorek, 01, czerwiec 2021

forum jakosci

 

Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19?Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej

Forum Jakości poświęcone jest refleksji nad wpływem wydarzeń minionego roku (związanych z ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 r. stanu epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) na teraźniejszość i przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce.

Program
Informator