Goście w Uczelni!

image001W dniu 21.04.2021 roku w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odbyło się spotkanie władz Uczelni z zaproszonymi gośćmi, Panią Poseł na Sejm RP Anną Cicholską i Przewodniczącym Rady Uczelni Mirosławem Koźlakiewiczem. Spotkanie miało charakter informacyjno-konsultacyjny. Dotyczyło bieżących spraw i planów Uczelni. Goście żywo interesowali się działaniami i zasadami funkcjonowania PUZ w okresie pandemii. Bardzo ważnym punktem spotkania było przekazanie informacji o trwających pracach nad projektem - budowa i wyposażenie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie”. Rektor przedstawił plany rozwoju, jakie zostały założone na najbliższy czas. Centrum to duże wyzwanie organizacyjne, ale również ogromna szansa na dalszy rozwój Uczelni, w ścisłej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Udział tak wielu partnerów w konsultacjach pozwoli trafnie wytyczyć kierunki działań i rozwoju Uczelni na kolejne lata, a jednocześnie wskaże potrzeby i oczekiwania środowiska zewnętrznego. Spotkanie upłynęło w twórczej, przyjacielskiej atmosferze.

Należy wspomnieć, zarówno Pani Poseł Anna Cicholska która jest posłem VIII i IX kadencji i członkiem sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, jak również Przewodniczący Rady Uczelni Mirosław Koźlakiewicz, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i angażują się w nowe działania, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem.

stopkadol 1110