Spotkanie z władzami samorządowymi

image003

W dniu 25.03.2021 roku w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi, w którym uczestniczyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, Starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka- Rak oraz Wiceprezydent Miasta Ciechanów Iwona Kowalczuk. W spotkaniu wziął udział również Przewodniczący Rady Uczelni Mirosław Koźlakiewicz, który aktywnie uczestniczy w życiu Uczelni i angażuje się w nowe działania, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wizyta była kolejnym działaniem związanym z trwającymi pracami nad projektem - budowa i wyposażenie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie”.  Rektor przedstawił plany rozwoju, jakie zostały założone na najbliższy czas, które są dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale również ogromną szansą na dalszy rozwój Uczelni, w ścisłej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Istotną informacją, jaką uzyskaliśmy ze strony Marszałka Adama Struzika jest fakt, że nowa perspektywa finansowa 2021-2027 niebawem zostanie zatwierdzona i jako Uczelnia będziemy mogli ubiegać się o środki z Funduszy Europejskich dla Mazowsza gdzie planowane jest wparcie dla takich inicjatyw jak nasza.

Zwieńczeniem spotkania była prezentacja laboratoriów i pracowni specjalistycznych Wydziału Inżynierii i Ekonomii gdzie stale dokonujemy zakupu wysokiej jakości sprzętów i wyposażenia z myślą o nowoczesnym kształceniu studentów.

 

 

stopkadol 1110