• puz1
  • puz2
  • puz3
  • puz4

covid 2tygodnik 2

Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie

DSC 0367 Dnia  03 lutego  2021 r. w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami otoczenia społeczno- gospodarczego w związku z trwającymi pracami nad nowym projektem - budowa i wyposażenie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie”. Udział  tak wielu partnerów w konsultacjach pozwoli trafnie wytyczyć kierunki działań i rozwoju Uczelni na kolejne lata, a jednocześnie wskaże potrzeby i oczekiwania środowiska zewnętrznego. To duże wyzwanie organizacyjne, ale również ogromna szansa na dalszy rozwój Uczelni, w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesowym, gospodarczym i społecznym. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną spotkanie zorganizowane zostało w formule on-line. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział i dyskusję, która przyniosła wiele ciekawych wniosków, opinii i była bardzo dobrym wstępem do dalszych wspólnych działań.

 

stopkadol 1110