UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

1603633513486Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie za nami….. W wyjątkowej formule z uwagi na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 uroczystość została przygotowana z ograniczoną do minimum ilością uczestników jednak przy zachowaniu należytej tradycji i podniosłości tego dnia. Transmitowaną na żywo, dostępną dla zaproszonych gości i wszystkich zainteresowanych relację z inauguracji można obejrzeć na stronie internetowej Uczelni.

Inaugurację rozpoczęło Gaude Mater Polonia i symboliczne przekazanie władzy rektorskiej poprzez złożenie berła i sztandaru Uczelni przez byłego Rektora, w ręce Rektora obejmującego urząd. Uroczystość rozpoczął Jego Magnificencja Rektor PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dr inż. Grzegorz Koc, który powitał parlamentarzystów, samorządowców, Radę Uczelni, Senat Uczelni, studentów oraz wszystkich obecnych na auli i oglądających transmisję przed monitorami. Minutą ciszy uczczono osoby, które w minionym roku odeszły ze społeczności akademickiej PUZ w Ciechanowie.

Podczas inauguracyjnego przemówienia J.M. Rektor przypomniał, że już po raz dwudziesty rozpoczynamy rok akademicki w naszej Uczelni. Jest to rok jubileuszowy, a jednocześnie rok, który niesie za sobą wiele wyzwań związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii. „….Cieszą nas wyniki tegorocznej rekrutacji, która wypadła bardzo dobrze. Z myślą o studentach otworzyliśmy nowy kierunek magisterski - Pracę socjalną i rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia kolejnego kierunku studiów II stopnia- Elektronika. Cieszy nas bardzo dobra rekrutacja chętnych do udziału w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego, a współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku Mławy i Ciechanowa daje powody do dumy. Wielkie znaczenie ma również bardzo dobra współpraca z podmiotami przemysłu, administracji, służby zdrowia czy biznesu, aby nasi studenci mogli w sposób bezpośredni, podczas praktyk poznać specyfikę zawodów i miejsc pracy. Uczelnia przygotowała nową ofertę w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i innych prac zleconych realizowanych na potrzeby zakładów pracy oraz samorządów. To kolejne działania, które pozwolą jeszcze szerzej współpracować Uczelni z otoczeniem społeczno- gospodarczym….” Kończąc wystąpienie Rektor życzył nowym studentom, aby zdobywając wiedzę i umiejętności praktyczne szli za wzorem naszego patrona, wielkiego syna północnego Mazowsza Ignacego Mościckiego, a cały czas studiowania niech będzie dla nich czasem wielkiej życiowej przygody.

Następnie zabrał głos przewodniczący Rady Uczelni Mirosław Koźlakiewicz, który podkreślił wagę uroczystej chwili, jaką jest inauguracja roku akademickiego. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i nauki odznaczony został srebrnym krzyżem zasługi prof. dr hab. Leszek Robert Zygner.

Po wystąpieniach przyszedł czas na immatrykulację. Wyróżnieni studenci pierwszego roku ciechanowskiej PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z wydziałów: Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, kierunek praca socjalna – Gabriela Janowska; Inżynierii i Ekonomii, kierunek ekonomia – Adam Gulczyński; Nauk Technicznych i Społecznych, kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - Jakub Tymkowski złożyli uroczyste ślubowanie. Po immatrykulacji głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Studentów Dominika Sarbiewska, która zwróciła uwagę na niecodzienne okoliczności dzisiejszego wydarzenia oraz pogratulowała nowoprzyjętym studentom słusznego wyboru uczelni. Życzyła powodzenia w nowym, wyjątkowym rozdziale życia.

Wieloletnią tradycją w Naszej Uczelni jest również wręczenie nagród przez władze samorządowe z naszego regionu dla studentów z najwyższymi wynikami na poszczególnych kierunkach mieszkających w: Ciechanowie, Mławie, gm. Ciechanów, gm. Opinogóra.

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski wręczył nagrodę Maciejowi Rogalskiemu z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit wręczył nagrodę Danielowi   Tyszkiewiczowi     studentowi kierunku informatyka, Wójt Gminy Opinogóra Piotr Czyżyk wręczył nagrodę Annie Chodup z kierunku zarządzanie. Nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów otrzymały Sylwia Bielska z kierunku praca socjalna, Karolina Jezulewicz kierunek pielęgniarstwo, Joanna Kałwa kierunek -pedagogika. Zostały one wręczone przez prezydenta Miasta Ciechanów Krzysztofa Kosińskiego 20.10.2020 w ratuszu w Ciechanowie.

Nagrodę Prezesa LG Elektronics dla najlepszego studenta z kierunku elektronika i telekomunikacja otrzymał Marcin Jaworski, wręczona została przez prodziekan dr Andrzeja Kornetę. Przewodniczący Rady Uczelni Mirosław Koźlakiewicz przekazał nagrodę za najlepszą pracę licencjacką obronioną w ubiegłym roku akademickim a otrzymała ją Anna Zadrożna z kierunku ekonomia.

Po odśpiewaniu Gaudeamus igitur, wykład inauguracyjny: „Ignacy Mościcki syn północnego Mazowsza, wynalazca, naukowiec i polityk” wygłosiła prof. dr hab. Halina Lichocka. Bardzo ciekawa prezentacja, wzbogacona dużą ilością zdjęć i slajdów przybliżyła wszystkim sylwetkę  Ignacego Mościckiego, pracownika nauki, wynalazcy, konstruktora, budowniczego, polityka, wielkiego patrioty i wielkiego człowieka pochodzącego z tej ziemi.

Wystąpienie prof. dr hab. Haliny Lichockiej zakończyło Uroczystą Inaugurację 2020 w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.     

     

stopkadol 1110