Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na transmisję online Uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, która będzie miała miejsce 21 października 2020 r. o godz. 12.00.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 

 • Hymn Państwowy
 • Gaude Mater Polonia
 • Otwarcie uroczystości przez JM Rektora
  PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  dr. inż. Grzegorza Koca
 • Wystąpienie JM Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wystąpienia zaproszonych Gości
 • Immatrykulacja studentów I roku
 • Wystąpienie Przewodniczącej Uczelnianego Samorządu Studentów
 • Wręczenie nagród za wyniki w nauce
 • Gaudeamus igitur
 • Wykład inauguracyjny na temat „Ignacy Mościcki-syn Północnego Mazowsza: wynalazca – naukowiec – polityk” wygłosi prof. dr hab. Halina Lichocka
 • Zakończenie uroczystości

stopkadol 1110