• puz1
  • puz2
  • puz3
  • puz4

covid 2tygodnik 2

Informacje dla studentów pielęgniarstwa I roku

Szkolenie wstępne z bhp i p.poż oraz zpoznanie się z zasadami obowiązującymi w Uczelni w czasie panademii covid-19 odbędzie sie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia I roku pielegniarstwa odbedzie się w dniu 01.10.2020r. o godz. 10:00 w Auli Nr 014 Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych ul. Wojska Polskiego 51 - wejście od parkimgu.

Obecność obowiązkowa !
Szkolenie jest warunkiem przystąpienia do zajęć na Uczelni.

stopkadol 1110