inaczej

BIURO REKRUTACJI

POKÓJ NR 18, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 62 00 lub 23 672 2050 wew. 180

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z
covid z

DSC 4900
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 23 wrzesień 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH UCZELNI
alarm.zagrozenie@puzim.edu.pl
tel. 539148259
Instrukcja postępowania

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl

 

KORONAWIRUS

Zadawane pytania dotyczące Roku Akademickiego 2020/2021 z uwzględnieniem COVID - 19

 
Na czym polegają obostrzenia wynikające epidemii COVID -19 na Uczelni?

Polegają na realizacji i odbywaniu zajęć z zachowywaniem wszelkich środków ostrożności w obiektach Uczelni, w tym dotyczących przebywania osób w pomieszczeniach, zachowując niezbędny odstęp, respektowaniu reguł sanitarnych ustalonych wymogami BHP. Odbywania zajęć w części tradycyjnie lub zdalnie.

 

W jakiej formie będą się odbywać zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021?

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 będą się odbywać hybrydowo, tj. w części w formie tradycyjnej, a w części zajęcia w formie zdalnej.

 

W jakiej formie będą  odbywać zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 studenci pierwszego roku studiów?

Przewiduje się odbywanie  zajęć w formie tradycyjnej w semestrze zimowym.

 

W jakiej formie będą się odbywać zajęcia w laboratoriach, warsztatach i pracowniach?

Formy praktyczne zajęć w zasadzie będą się odbywać z bezpośrednim udziałem nauczycieli tj. na Uczelni.

 

W jakiej formie będą się odbywać wykłady? 

Kształceniem na odległość będą objęte wykłady przewidziane dla studentów począwszy od drugiego roku studiów i następnych. 

 

Czy można zakwatrerować się w domu studenta ?

Tak, z uwzględnieniem procedury przyjęcia i obostrzeń zamieszkania w Domu Studenta.

 

Czy będą odbywać się praktyki?

Realizacja praktyk będzie się odbywać w zakładach pracy z  zobowiązaniem  do przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa przeciwdziałającemu zagrożeniu dla danego  Zakładu Pracy.

 

Czy będzie sprawdzana obecność na zajęciach zdalnych?

Będzie sprawdzana. Zajęcia będą się odbywały z zachowaniem kontaktu głosowego i wizualnego zarówno nauczyciela, jak i studentów.

 

Czy będą się odbywać konsultacje dotyczące seminariów dyplomowych?

Będą się odbywać zgodnie z planem zajęć. Konsultacje indywidualne po uzgodnieniu z prowadzącym bezpośrednio lub zdalnie.

 

Czy można korzystać z biblioteki?

Biblioteka będzie dostępna dla studentów z zachowaniem zasad i wymagań przestrzegania bezpieczeństwa przeciwdziałającemu zagrożeniu.

 

Czy są czynne dziekanaty?

Tak dziekanaty są dostępne dla studentów.

 

Od kiedy rozpoczną się zajęcia dla studentów I roku studiów? 

Od 19 października. Zajęcia dla roczników od II roku rozpoczną się od 1 października.

 

Kiedy odbędzie się uroczystość inauguracji Roku Akademickiego? 

Po rozpoczęciu Roku Akademickiego przez pierwsze roczniki studiów.

 

Kiedy będzie można składać podania o stypendium?

W drugiej połowie października.

stopkadol