inaczej

BIURO REKRUTACJI

POKÓJ NR 18, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 62 00 lub 23 672 2050 wew. 180

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z
covid z

DSC 4900
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 21 wrzesień 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH UCZELNI
alarm.zagrozenie@puzim.edu.pl
tel. 539148259
Instrukcja postępowania

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl

 

Trwa rekrutacja do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Terminy rekrutacji do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dostosowane są do terminów ogłoszenia wyników tegorocznych matur:

I etap - elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie IRK trwa od 9 czerwca 2020 r. do 10 września 2020 r., przekazywanie kompletu dokumentów w formie papierowej do 14 września 2020 r. wyniki do 17 września 2020 r.

II etap - elektroniczna rejestracja kandydatów w IRK zgodnie z procedurą - od 15 września do 25 września 2020r., przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej do 26 września 2020 r. wyniki do 29 września 2020 r.

Rekrutacja uzupełniająca do 13 października 2020 r.

Tegoroczna rekrutacja uwzględnia konieczność zachowania wymogów bezpieczeństwa wynikających z wprowadzonych przepisów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażeniom COVID-19, stąd też składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych podczas rekrutacji powinno do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt kandydatów z pracownikami Uczelni. Zaleca się zachowanie poniższych form przekazania wymaganych dokumentów uwzględniających wymogi bezpieczeństwa: skompletowane  dokumenty wysyłamy za pośrednictwem przesyłki lub przekazujemy dokumenty do skrzynki podawczej w Uczelni w godzinach od 8:00 do 15:00.
Adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Biuro Rekrutacji ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym rejonie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne oraz społeczno-humanistyczne. Nowością w ofercie PUZ są studia II stopnia na kierunku Praca socjalna.

Szczegółowe informacje o rekrutacji w zakładce dla kandydata.

stopkadol