Trwa rekrutacja do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Terminy rekrutacji do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dostosowane są do terminów ogłoszenia wyników tegorocznych matur:

I etap - elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie IRK trwa od 9 czerwca 2020 r. do 10 września 2020 r., przekazywanie kompletu dokumentów w formie papierowej do 14 września 2020 r. wyniki do 17 września 2020 r.

II etap - elektroniczna rejestracja kandydatów w IRK zgodnie z procedurą - od 15 września do 25 września 2020r., przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej do 26 września 2020 r. wyniki do 29 września 2020 r.

Rekrutacja uzupełniająca do 13 października 2020 r.

Tegoroczna rekrutacja uwzględnia konieczność zachowania wymogów bezpieczeństwa wynikających z wprowadzonych przepisów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażeniom COVID-19, stąd też składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych podczas rekrutacji powinno do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt kandydatów z pracownikami Uczelni. Zaleca się zachowanie poniższych form przekazania wymaganych dokumentów uwzględniających wymogi bezpieczeństwa: skompletowane  dokumenty wysyłamy za pośrednictwem przesyłki lub przekazujemy dokumenty do skrzynki podawczej w Uczelni w godzinach od 8:00 do 15:00.
Adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Biuro Rekrutacji ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym rejonie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne oraz społeczno-humanistyczne. Nowością w ofercie PUZ są studia II stopnia na kierunku Praca socjalna.

Szczegółowe informacje o rekrutacji w zakładce dla kandydata.

stopkadol 1110