Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Rolnictwo

Utworzono: piątek, 24, lipiec 2020

Mamy przyjemność poinformować, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie umożliwia studentom kierunku rolnictwo osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Zostały spełnione wszystkie szczegółowe kryteria oceny programowej, co zaowocowało pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.