Egzaminy dyplomowe (obrony) na kierunkach inżynierskich w PUZ w Ciechanowie

Utworzono: wtorek, 09, czerwiec 2020

DSC 0879Ukończenie studiów inżynierskich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, trwających 3,5 roku (7 semestrów) następuje po złożeniu pracy dyplomowej inżynierskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Studenci czterech kierunków technicznych Wydziału Inżynierii i Ekonomii i jednego kierunku Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie przystępują do egzaminu dyplomowego, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa wynikających z przepisów wewnętrznych i powszechnie obowiązujących, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Egzamin dyplomowy zdawany przed Komisją obejmuje:

  1. prezentację pracy dyplomowej,
  2. dyskusję nad pracą,
  3. sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia

O ustalonej wcześniej godzinie, student przybywa przed budynek Uczelni, skąd jest zapraszany do sali, w której zgodnie z procedurą przeprowadzony jest egzamin dyplomowy (obrona). Po obronie student opuszcza Uczelnię.

W trybie indywidualnym, po kilka osób dziennie, obrony w Naszej Uczelni zaczęły się pod koniec maja i trwać będą przez cały czerwiec. W dniu 4 czerwca 2020 roku, kilku studentów kierunku Rolnictwa uzyskało tytuł inżyniera. Parę dni wcześniej tytuł inżyniera uzyskało kilku studentów z kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Mechanika i Budowa Maszyn oraz kierunku Informatyka. Studenci z kierunku Inżynieria Środowiska czekają na swoje terminy.

Ukończenie studiów w okresie pandemii, potwierdzone pomyślnie zdanym egzaminem dyplomowym, wymagało wzmożonej pracy i samodyscypliny.

W zaciszu domowym „szlifowanie” pracy inżynierskiej, zdalne konsultacje z promotorem, przygotowanie się do egzaminu dyplomowego, bieżące uczestnictwo w zajęciach zdalnych oraz ich zaliczenie - to nowa rzeczywistość, przez którą z sukcesem przeszli nasi tegoroczni już absolwenci.

Wszystkim naszym już byłym studentom, gratulujemy uzyskania tytułu inżyniera, życząc dalszych sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Pracowicie zapowiada się cały czerwiec. Następne obrony już niebawem.