inaczej

BIURO REKRUTACJI

POKÓJ NR 18, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 62 00 lub 23 672 2050 wew. 180

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z
covid z

DSC 4900
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 23 wrzesień 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH UCZELNI
alarm.zagrozenie@puzim.edu.pl
tel. 539148259
Instrukcja postępowania

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl

 

Egzaminy dyplomowe (obrony) na kierunkach inżynierskich w PUZ w Ciechanowie

DSC 0879Ukończenie studiów inżynierskich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, trwających 3,5 roku (7 semestrów) następuje po złożeniu pracy dyplomowej inżynierskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Studenci czterech kierunków technicznych Wydziału Inżynierii i Ekonomii i jednego kierunku Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie przystępują do egzaminu dyplomowego, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa wynikających z przepisów wewnętrznych i powszechnie obowiązujących, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Egzamin dyplomowy zdawany przed Komisją obejmuje:

  1. prezentację pracy dyplomowej,
  2. dyskusję nad pracą,
  3. sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia

O ustalonej wcześniej godzinie, student przybywa przed budynek Uczelni, skąd jest zapraszany do sali, w której zgodnie z procedurą przeprowadzony jest egzamin dyplomowy (obrona). Po obronie student opuszcza Uczelnię.

W trybie indywidualnym, po kilka osób dziennie, obrony w Naszej Uczelni zaczęły się pod koniec maja i trwać będą przez cały czerwiec. W dniu 4 czerwca 2020 roku, kilku studentów kierunku Rolnictwa uzyskało tytuł inżyniera. Parę dni wcześniej tytuł inżyniera uzyskało kilku studentów z kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Mechanika i Budowa Maszyn oraz kierunku Informatyka. Studenci z kierunku Inżynieria Środowiska czekają na swoje terminy.

Ukończenie studiów w okresie pandemii, potwierdzone pomyślnie zdanym egzaminem dyplomowym, wymagało wzmożonej pracy i samodyscypliny.

W zaciszu domowym „szlifowanie” pracy inżynierskiej, zdalne konsultacje z promotorem, przygotowanie się do egzaminu dyplomowego, bieżące uczestnictwo w zajęciach zdalnych oraz ich zaliczenie - to nowa rzeczywistość, przez którą z sukcesem przeszli nasi tegoroczni już absolwenci.

Wszystkim naszym już byłym studentom, gratulujemy uzyskania tytułu inżyniera, życząc dalszych sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Pracowicie zapowiada się cały czerwiec. Następne obrony już niebawem.

stopkadol