Zarządzenie 41/2020

Utworzono: piątek, 22, maj 2020

Zarządzenie Nr 41/2020 
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego 
w Ciechanowie z dnia 22 maja 2020 roku

z dnia 22 maja 2020r. w sprawie procedur bezpieczeństwa higeniczno-sanitarnego podczas przebywania w pomieszczeniach uczelni w trakcie pandemii COVID-19