Zarządzenie 40/2020

Utworzono: piątek, 22, maj 2020

Zarządzenie Nr 40/2020 
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego 
w Ciechanowie z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i organizacji kształcenia w okresie 25 maja 2020r.