ZARZĄDZENIE 35/2020

Zarządzenie Nr 35/2020 
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego 
w Ciechanowie z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i organizacji kształcenia w okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

stopkadol 1110