Zarządzenie 29/2020

Utworzono: środa, 08, kwiecień 2020

Zarządzenie Nr 29/2020 
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 
z dnia 08 kwietnia 2020 roku 
w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć i organizacji pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na okres do 30 kwietnia 2020r.