Zarządzenie Nr 25/2020

Utworzono: czwartek, 26, marzec 2020

Zarządzenie Nr 25/2020
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie organizacji pracy Domu Studenta w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19