Zarządzenie Nr 24/2020

Utworzono: środa, 25, marzec 2020

Zarządzenie Nr 24/2020
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie zastępstw na czas organizacji pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19