Zarządzenie Nr 23/2020

Utworzono: środa, 25, marzec 2020

Zarządzenie Nr 23/2020
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie zawieszenia zajęć i organizacji pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na okres od dnia 26 marca do 10 kwietnia 2020r.