Zarządzenie nr 22/2020

Utworzono: środa, 18, marzec 2020

Zarządzenie nr 22/2020
Rektora Panstwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 17 marca 2020 roku
w sprawie: organizacji pracy w związku z zapobicganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 na okres od dnia 18 do 25 marca 2020r.