covid 1 4 informator23 24 baner  20latwsparcie

„O znaczeniu nauk technicznych”

       W poniedziałek 2 marca 2020 r. w Państwowej  Uczelni   Zawodowej im. Ignacego Mościckiego przy ul. Gabriela Narutowicza 9 odbył się wykład otwarty  prof. Janusza Zalewskiego Department of Software Engineering Florida Gulf Coast University (USA)   zatytułowany „O znaczeniu nauk technicznych”

Profesor   Janusz   Zalewski urodził się w  Ciechanowie. W 1967 roku kończył  I  Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w naszym mieście, a w 1973 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.  W  roku 1979 obronił doktorat na Wydziale Elektrycznym tejże uczelni, broniąc rozprawy Modelowanie matematyczne procesu wielowymiarowego w warunkach niezdeterminowanych.

Po  studiach   prof. Zalewski   pracował w instytutach   badań  jądrowych w Warszawie i w Świerku, automatyzując eksperymenty naukowe i aparaturę badawczą. W 1989 roku wyjechał do USA, gdzie między innymi pracował w laboratoriach jądrowych  Superconducting Super Collider i Lawrence Livemore National Lab, a także jako konsultant firm z listy Fortune 500 (między innymi Lockheed Martin, Boeing i Harris) oraz jako wykładowca informatyki na uczelniach w Teksasie i na Florydzie.
Zainteresowania naukowe i dydaktyczne prof. Zalewskiego obejmują komputerowe systemy automatyzacji oraz kształcenie w systemie e-learningu. Profesor jest również członkiem międzynarodowych organizacji techniczno-naukowych, w tym komitetu technicznego IFAC TC 3.1 Computers for Control, oraz sekretarzem grupy roboczej IEEE WG P1876 Networked Smart Learning Objects for Online Laboratories.

Część interesującego wykładu poświęcona była również  pracy naukowej i osiągnięciom w zakresie elektryczności  patrona naszej Uczelni prof. Ignacego Mościckiego. Prelegent  podkreślił ogromny  wpływ  działalności naukowej Ignacego Mościckiego na rozwój radiotelekomunikacji, wynalezienie  m.in.  kondensatorów wysokiego napięcia. Na zakończenie profesor Janusz Zalewski przekazał Państwowej Uczelni Zawodowej dwie  publikacje dotyczące życia i działalności naukowej patrona  Uczelni Ignacego Mościckiego. Z rąk gościa książki odebrał prorektor dr inż. Grzegorz Koc.

stopkadol 1110