• Moto Power
  • Partner
  • CSM
  • Fundusze

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

DSC 4900
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 26 marzec 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl

Narzędzia do
prowadzenia
zajęć online
gmail  moodle   universality
 

„O znaczeniu nauk technicznych”

       W poniedziałek 2 marca 2020 r. w Państwowej  Uczelni   Zawodowej im. Ignacego Mościckiego przy ul. Gabriela Narutowicza 9 odbył się wykład otwarty  prof. Janusza Zalewskiego Department of Software Engineering Florida Gulf Coast University (USA)   zatytułowany „O znaczeniu nauk technicznych”

Profesor   Janusz   Zalewski urodził się w  Ciechanowie. W 1967 roku kończył  I  Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w naszym mieście, a w 1973 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.  W  roku 1979 obronił doktorat na Wydziale Elektrycznym tejże uczelni, broniąc rozprawy Modelowanie matematyczne procesu wielowymiarowego w warunkach niezdeterminowanych.

Po  studiach   prof. Zalewski   pracował w instytutach   badań  jądrowych w Warszawie i w Świerku, automatyzując eksperymenty naukowe i aparaturę badawczą. W 1989 roku wyjechał do USA, gdzie między innymi pracował w laboratoriach jądrowych  Superconducting Super Collider i Lawrence Livemore National Lab, a także jako konsultant firm z listy Fortune 500 (między innymi Lockheed Martin, Boeing i Harris) oraz jako wykładowca informatyki na uczelniach w Teksasie i na Florydzie.
Zainteresowania naukowe i dydaktyczne prof. Zalewskiego obejmują komputerowe systemy automatyzacji oraz kształcenie w systemie e-learningu. Profesor jest również członkiem międzynarodowych organizacji techniczno-naukowych, w tym komitetu technicznego IFAC TC 3.1 Computers for Control, oraz sekretarzem grupy roboczej IEEE WG P1876 Networked Smart Learning Objects for Online Laboratories.

Część interesującego wykładu poświęcona była również  pracy naukowej i osiągnięciom w zakresie elektryczności  patrona naszej Uczelni prof. Ignacego Mościckiego. Prelegent  podkreślił ogromny  wpływ  działalności naukowej Ignacego Mościckiego na rozwój radiotelekomunikacji, wynalezienie  m.in.  kondensatorów wysokiego napięcia. Na zakończenie profesor Janusz Zalewski przekazał Państwowej Uczelni Zawodowej dwie  publikacje dotyczące życia i działalności naukowej patrona  Uczelni Ignacego Mościckiego. Z rąk gościa książki odebrał prorektor dr inż. Grzegorz Koc.

stopkadol