Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich w ramach współpracy z Parkiem Nauki TORUS

Utworzono: środa, 04, grudzień 2019

DSC 44033 grudnia br. w ramach porozumienia o współpracy z Parkiem Nauki TORUS w laboratoriach Wydziału Inżynierii i Ekonomii odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia przeprowadzone były w Laboratorium Chemicznym oraz Laboratorium Technik Wytwarzania.

W trakcie warsztatów chemicznych Uczniowie zostali zapoznani z podstawowym sprzętem, techniką pracy laboratoryjnej oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W dwuosobowych zespołach badawczych wykonali doświadczenia zalecane w podstawie programowej oraz zapisywali obserwacje i wnioski na kartach pracy.

W Laboratorium Technik Wytwarzania uczniowie uczestniczyli w pokazach w zakresie inżynierii spajania. Odbyli krótkie szkolenie z zasad bezpieczeństwa a następnie własnoręcznie mogli wykonywać proste przedmioty spawane, zgrzewane i lutowane. Obserwowali również zjawiska fizycznie i chemiczne towarzyszące tym procesom.

Zajęcia promujące przedmioty ścisłe będą się odbywać na terenie naszej Uczelni cyklicznie na mocy porozumienia o współpracy zawartego między Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie a Parkiem Nauki „Torus” w Ciechanowie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że część ćwiczeń prowadzili studenci z Naukowego Koła Studenckiego Chemików (kierunek Rolnictwo: Grzegorz Bienkowski, Robert Klimczak, Katarzyna Komala, Sebastian Roman, Rafał Wikliński) i Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej (kierunek Mechanika i Budowa Maszyn: Damian Lewicki, Sebastian Meller, Mateusz Milewski, Łukasz Wyszkowski).

Zajęcia prowadzili opiekunowie kół naukowych: dr inż. Anna Sikorska (Zakład Rolnictwa) oraz dr inż. Wojciech Sosnowski (Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn).

Opracowanie: AS/WS