inaczej

BIURO REKRUTACJI

POKÓJ NR 18, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 62 00 lub 23 672 2050 wew. 180

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z
covid z

DSC 4900
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 25 wrzesień 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH UCZELNI
alarm.zagrozenie@puzim.edu.pl
tel. 539148259
Instrukcja postępowania

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl

 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich w ramach współpracy z Parkiem Nauki TORUS

DSC 44033 grudnia br. w ramach porozumienia o współpracy z Parkiem Nauki TORUS w laboratoriach Wydziału Inżynierii i Ekonomii odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia przeprowadzone były w Laboratorium Chemicznym oraz Laboratorium Technik Wytwarzania.

W trakcie warsztatów chemicznych Uczniowie zostali zapoznani z podstawowym sprzętem, techniką pracy laboratoryjnej oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W dwuosobowych zespołach badawczych wykonali doświadczenia zalecane w podstawie programowej oraz zapisywali obserwacje i wnioski na kartach pracy.

W Laboratorium Technik Wytwarzania uczniowie uczestniczyli w pokazach w zakresie inżynierii spajania. Odbyli krótkie szkolenie z zasad bezpieczeństwa a następnie własnoręcznie mogli wykonywać proste przedmioty spawane, zgrzewane i lutowane. Obserwowali również zjawiska fizycznie i chemiczne towarzyszące tym procesom.

Zajęcia promujące przedmioty ścisłe będą się odbywać na terenie naszej Uczelni cyklicznie na mocy porozumienia o współpracy zawartego między Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie a Parkiem Nauki „Torus” w Ciechanowie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że część ćwiczeń prowadzili studenci z Naukowego Koła Studenckiego Chemików (kierunek Rolnictwo: Grzegorz Bienkowski, Robert Klimczak, Katarzyna Komala, Sebastian Roman, Rafał Wikliński) i Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej (kierunek Mechanika i Budowa Maszyn: Damian Lewicki, Sebastian Meller, Mateusz Milewski, Łukasz Wyszkowski).

Zajęcia prowadzili opiekunowie kół naukowych: dr inż. Anna Sikorska (Zakład Rolnictwa) oraz dr inż. Wojciech Sosnowski (Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn).

Opracowanie: AS/WS

 

stopkadol