„Kwalifikacje uczelniane i system ECVET zastosowane do opisu programów studiów”.

Utworzono: środa, 06, listopad 2019

W dniu 30 października 2019 roku, w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie, odbyło się seminarium na temat „Kwalifikacje uczelniane i system ECVET zastosowane do opisu programów studiów”.

 

ECVET – Europejski system przenoszenia i akumulacji osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym powstał po to, żeby łatwiej było pokazać wiedzę jaką zdobyliśmy, jakie umiejętności nabyliśmy i jakie kompetencje społeczne rozwinęliśmy w toku dotychczasowego uczenia się oraz ułatwić korzystanie z tych osiągnięć, czyli zdobywać kolejne kwalifikacje.

Seminarium prowadził prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Zastosowanie systemu ECVET do opisu programu studiów oraz tworzenia kwalifikacji uczelnianych, to oś wokół której toczyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło 20 pracowników Uczelni zainteresowanych prezentowaną tematyką.