I Kongres Interesariuszy PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Utworzono: czwartek, 24, październik 2019

DSC 0379W dniu 23 października 2019 roku odbył się w naszej Uczelni I Kongres Interesariuszy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie trwającego 3 lata projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” .     

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z otoczenia społeczno- gospodarczego zaangażowani
w realizację projektu, studenci i absolwenci, którzy byli praktykantami, oraz pracownicy Uczelni.

Gośćmi Uczelni byli: Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Departamentu Innowacji i Rozwoju.

Inicjator Projektu, ekspert w MNISW w zespole projektowym, Rektor Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Przewodniczący Rady Uczelni – Pan Mirosław Koźlakiewicz.

Otwarcia  uroczystości   dokonał   Jego Magnificencja Rektor PUZ im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie  prof. dr hab. Leszek  Zygner, który w kilku zdaniach podsumował temat praktyk zawodowych realizowanych przez Uczelnię w projekcie.

W ramach pierwszego Modułu podsumowania dotychczasowych doświadczeń dokonała Pełnomocnik Rektora do spraw programu praktyk zawodowych Pani mgr inż. Barbara Jank.

W trakcie drugiej części Kongresu głos zabrał Pan Mariusza Mańkowskiego z firmy Agencja Interaktywna Manley wraz ze studentami, którzy wzięli udział w projekcie. Właściciel firmy wraz ze studentami w bardzo intersujący sposób zaprezentowali to jak wiele korzyści osiągnął każdy z nich dzięki zrealizowanym praktykom zawodowym.

Dyrektor Mazowieckiej Izby Gospodarczej Pani Danuta Drzewiecka przedstawiła problematykę studenckich praktyk zawodowych z perspektywy Pracodawcy. Podkreśliła jak ważne jest odpowiedzialne i zaangażowane podejście każdej ze stron do tego problemu.

Ostatnim punktem spotkania było wręczenie wszystkim Zakładom pracy pamiątkowych podziękowań zaangażowanym w realizację, które zadeklarowały swoją obecność na spotkaniu.

Kongres prowadziła mgr Iwona Szwejkowska, która jest Kierownikiem Działu Rozwoju zajmującego się m. in. współpracą z otoczeniem społeczno- gospodarczym.