• Moto Power
  • Partner
  • CSM
  • Fundusze

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

DSC 4900
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 06 sierpień 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH UCZELNI
alarm.zagrozenie@puzim.edu.pl
tel. 539148259
Instrukcja postępowania

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl

NOWOŚĆ !

PRACA SOCJALNA  - STUDIA II STOPNIA

 

I Kongres Interesariuszy PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

DSC 0379W dniu 23 października 2019 roku odbył się w naszej Uczelni I Kongres Interesariuszy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie trwającego 3 lata projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” .     

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z otoczenia społeczno- gospodarczego zaangażowani
w realizację projektu, studenci i absolwenci, którzy byli praktykantami, oraz pracownicy Uczelni.

Gośćmi Uczelni byli: Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Departamentu Innowacji i Rozwoju.

Inicjator Projektu, ekspert w MNISW w zespole projektowym, Rektor Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Przewodniczący Rady Uczelni – Pan Mirosław Koźlakiewicz.

Otwarcia  uroczystości   dokonał   Jego Magnificencja Rektor PUZ im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie  prof. dr hab. Leszek  Zygner, który w kilku zdaniach podsumował temat praktyk zawodowych realizowanych przez Uczelnię w projekcie.

W ramach pierwszego Modułu podsumowania dotychczasowych doświadczeń dokonała Pełnomocnik Rektora do spraw programu praktyk zawodowych Pani mgr inż. Barbara Jank.

W trakcie drugiej części Kongresu głos zabrał Pan Mariusza Mańkowskiego z firmy Agencja Interaktywna Manley wraz ze studentami, którzy wzięli udział w projekcie. Właściciel firmy wraz ze studentami w bardzo intersujący sposób zaprezentowali to jak wiele korzyści osiągnął każdy z nich dzięki zrealizowanym praktykom zawodowym.

Dyrektor Mazowieckiej Izby Gospodarczej Pani Danuta Drzewiecka przedstawiła problematykę studenckich praktyk zawodowych z perspektywy Pracodawcy. Podkreśliła jak ważne jest odpowiedzialne i zaangażowane podejście każdej ze stron do tego problemu.

Ostatnim punktem spotkania było wręczenie wszystkim Zakładom pracy pamiątkowych podziękowań zaangażowanym w realizację, które zadeklarowały swoją obecność na spotkaniu.

Kongres prowadziła mgr Iwona Szwejkowska, która jest Kierownikiem Działu Rozwoju zajmującego się m. in. współpracą z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

 

stopkadol