• Moto Power
  • Partner
  • CSM
  • Fundusze

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

DSC 4900
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 07 lipiec 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH UCZELNI
alarm.zagrozenie@puzim.edu.pl
tel. 539148259
Instrukcja postępowania

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl


PROCEDURA I HARMONOGRAM REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ im. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW NA STUDIA DO REKRUTACJI W IRK OD DNIA 9.06.2020 r.


Narzędzia do
prowadzenia
zajęć online
gmail  moodle   universality

 

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

DSC 3008

W dniu 9 października 2019 roku odbyła  się w naszej Uczelni uroczysta  Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Była to uroczystość wyjątkowa, pierwsza po zmianie nazwy Uczelni Inauguracja w Państwowej Uczelni  Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Miejscem wydarzenia była Aula Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych przy ul. Wojska Polskiego.

          Inaugurację rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego i Gaude  Mater  Polonia. Otwarcia  uroczystości   dokonał   Jego Magnificencja Rektor PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie  prof. dr hab. Leszek  Zygner, który powitał  przybyłych gości: parlamentarzystów, samorządowców, rektorów  wyższych uczelni, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm, studentów i pracowników Uczelni.

          Podczas inauguracyjnego wystąpienia  J.M. Rektor poruszył temat zmiany nazwy Uczelni. Przybliżył postać patrona,  Ignacego Mościckiego, jego karierę naukową i polityczną. Powiedział o rekordowej rekrutacji na I rok studiów w 2019 roku (około 750 osób), w tym o bardzo dobrej rekrutacji na nowo uruchomione studia magisterskie. Pan Rektor podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój szkoły, a studentom życzył sukcesów w nauce i radości z  każdego dnia spędzonego w Uczelni, aby ich pierwszy rok nauki był wyjątkowy i owocny. Następnie zabrał głos Mister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, który podkreślił wagę uroczystej chwili, jaką jest inauguracja roku akademickiego. Kilka słów poświęcił patronowi Ignacemu Mościckiemu i jego zasługom dla nauki i ojczyzny. Życzył studentom dobrych i długotrwających  przyjaźni zapoczątkowanych podczas studiów. Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego życzenia Uczelni złożyli także parlamentarzyści: Anna Cicholska, Robert Kołakowski, Jan Maria Jackowski oraz przewodniczący Rady Uczelni Mirosław Koźlakiewicz.

Po wystąpieniach przyszedł czas na immatrykulację. Wyróżnieni studenci pierwszego roku ciechanowskiej PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z wydziałów: Inżynierii  i  Ekonomii - Mateusz  Wiciński, Bartosz  Ostrowski, Kacper Pawłowski, Marcin  Chojnacki, Michał  Bucholc i Agnieszka  Dębska, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych - Olga  Umińska, Kajetan  Zarzycki, Paulina   Granica,  Justyna Katarzyna Gajo, Wydziału Nauk  Technicznych i Społecznych Filia w Mławie - Magdalena   Nawotka, Bartłomiej  Cejman, Bartosz  Skuziński   złożyli ślubowanie, a następnie Pan Rektor w obecności Pana Prorektora  wręczyli wyróżnionym studentom  birety i okolicznościowe dyplomy.  Po immatrykulacji głos zabrał  Przewodniczący  Samorządu Studentów Bartłomiej Żandarski, wskazując na bardzo dobre warunki studiowania jak również bardzo dobrą współpracę z władzami Uczelni.

Studenci  z najwyższymi wynikami na  poszczególnych kierunkach zamieszkali w Ciechanowie, Mławie,  gm. Ciechanów, gm. Opinogóra otrzymali nagrody.  Nagrodę  Prezydenta Miasta Ciechanów otrzymały Anna    Zadrożna - kierunek Ekonomia, Monika   Zuba - kierunek Inżynieria Środowiska, Izabela  Kuchalska,Joanna    Zimowska - kierunek  Praca Socjalna. Nagrodę Burmistrza Miasta Mława otrzymał Zbigniew Ruszkowski z kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Nagrodę Wójta Gminy Ciechanów otrzymał Daniel   Tyszkiewicz     student  kierunku Informatyka.  Nagrodę wójta gm. Opinogóra otrzymała Anna Chodup z kierunku Rolnictwo. Nagrodę Dyrektora LG Elektronics dla najlepszego studenta z  kierunku Elektronika i Telekomunikacja otrzymał Adrian Lewandowski.

Po odśpiewaniu Gaudeamus igitur, wykład inauguracyjny na temat „Serdeczne źródła współczesnego etosu Polaków” wygłosił ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski. W wystąpieniu wskazał na etyczne postulaty na polskich uczelniach, poznanie prawdy i przekazanie wiedzy, jako zadanie działalności człowieka. Nadał rangę stwierdzeniom, sumienie jako świadek pamięci…, jako stróż mojej wolności…, zachowanie wierność sumieniu…, sumienie jako sędzia. Wspomniał także o przyczynach kryzysu współczesnego etosu. Wystąpienie ks. prof. dr hab. Ireneusza Mroczkowskiego zakończyło Uroczystą Inaugurację 2019 w  Państwowej Uczelni  Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Dzięki projektowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku we współpracy z Fundacją Tak dla Rodziny z  okazji nadania Państwowej Uczelni Zawodowej  imienia  Ignacego Mościckiego, aby przybliżyć studentom postać patrona w pierwszych dniach października w Gmachu Głównym Uczelni przy ulicy Narutowicza została otwarta wystawa pt. „Ojcowie Niepodległości”,  poświęcona  Ignacemu Mościckiemu. Podczas inauguracji rozprowadzone zostały wśród studentów broszury informacyjne dotyczące życia i działalności patrona.

 

 

stopkadol