• Moto Power
  • Partner
  • CSM
  • Fundusze

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

DSC 4900
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 06 sierpień 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH UCZELNI
alarm.zagrozenie@puzim.edu.pl
tel. 539148259
Instrukcja postępowania

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl

NOWOŚĆ !

PRACA SOCJALNA  - STUDIA II STOPNIA

 

Północnomazowieckie Forum Bezpieczeństwa 2019

3

11.06.2019r. w Auli im. Apoloniusza Strzeleckiego Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych odbyło się Północnomazowieckie Forum Bezpieczeństwa, które można uznać za najważniejsze wydarzenie dotyczące problematyki bezpieczeństwa w naszym regionie.

Tegoroczna edycja tego przedsięwzięcia doskonale wkomponowała się w obchody setnej rocznicy powstania polskiej Policji i była zatytułowana Policja w służbie Rzeczypospolitej Polskiej: Historia – teraźniejszość – perspektywy. Forum odbyło się pod honorowym patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasz Michułki.

 

Głównym celem tego przedsięwzięcia była wymiana poglądów na temat poziomu bezpieczeństwa w naszym regionie, w kontekście sytuacji w kraju i na świecie. Ponadto, intencją organizatorów było wzmocnienie współpracy pomiędzy Zakładem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W Prezydium Honorowym Północnomazowieckiego Forum Bezpieczeństwa zasiedli: insp. Tomasz Michułka - Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, mł. insp. Zbigniew dr hab. Zbigniew Mikołajczyk - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, prof. dr hab. Leszek Zygner - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, dr. inż. Grzegorz Koc - Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, mgr inż. Piotr Wójcik - Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, dr inż. Andrzej Korneta - Dziekan Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, Joanna Potocka-Rak - Starosta Ciechanowski, Jerzy Rakowski - Starosta Mławski, Jan Zalewski - Starosta Pułtuski, Jerzy Rzymowski - Starosta Żuromiński, Sławomir Kowalewski - Burmistrz Miasta Mława, insp. Marzena Zakrzewska - Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim, insp. Grzegorz Grabowski - Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie, insp. Artur Ryfiński - Komendant Powiatowy Policji w Mławie, insp. Jarosław Brzozowski - Komendant Powiatowy Policji w Płońsku, podinsp. Jarosław Ciarka - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu, insp. Witold Lemański - Komendant Powiatowy Policji w Żurominie, mł. Insp. Jarosław Olszewski - Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku, podinsp. Zbigniew Czachorowski - p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu oraz Cezary Chodkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

Wśród organizatorów Północnomazowieckiego Forum Bezpieczeństwa znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Starostwa Powiatowego w Mławie, Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Starostwa Powiatowego w Żurominie, Urzędu Miasta Mława, Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, Komendy Powiatowej Policji w Mławie, Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego oraz Centrum Badań Nad Ryzykami Społecznymi I Gospodarczymi Collegium Civitas w Warszawie.

W imieniu władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, uroczystego powitania wszystkich uczestników dokonał Kanclerz mgr inż. Piotr Wójcik. W trakcie inauguracji Forum nie zabrakło także głosu parlamentarzystów. W imieniu Senatora Jana Marii Jackowskiego przemówienie wygłosił Robert Kuciński. Konferencję otworzył I Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczak, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. Wykorzystanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w myśl założeń koncepcji ruchomych przestrzeni. W części historycznej wystąpili: dr Tomasz Sypniewski z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z referatem pt. Policja Polityczna w II RP. Struktura oraz przykłady podejmowanych działań, dr Arkadiusz Meller, prodziekan Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie przedstawiając Rys historyczny Policji Województwa Śląskiego w latach 1922-1939 oraz podinsp. Piotr Mitter z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, który wygłosił referat pt. Ciechanowska Policja Państwowa na straży porządku i bezpieczeństwa w okresie międzywojennym.         

               W trakcie drugiej części Forum głos zabrał dr hab. Andrzej Kozłowski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przedstawiając referat: Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym. Uwarunkowania formalne – czynniki warunkujące – rzeczywistość. Kolejne trzy wystąpienia zostały przygotowane przez pracowników Collegium Civitas: dr Agnieszkę Bukowską, Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, która bardzo ciekawie odpowiadała na pytanie: Czy to sekta? charakteryzując specyfikę sekt istniejących w Polsce, dr Magdalena El Ghamari kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego scharakteryzowała Misje na Bałkanach oraz mgr Piotr Caliński i Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczym      zaprezentowali problematykę Bezpieczeństwa biznesu i współczesne wyzwania dla organów ścigania w tym zakresie oraz omówili Implikacje „ustawy antyterrorystycznej” w Polsce.

W trzeciej części spotkania, dr Tomasz Michalczak           z Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przedstawił referat pt. Wyzwania i problemy szwedzkiej policji w podejmowaniu interwencji w strefach No-Go. Następnie insp. Grzegorz Grabowski, Komendant Powiatowej Komendy Policji w Ciechanowie przedstawił Działania Policji wynikające z rekomendacji Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020, a Marcin Miksza, były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji scharakteryzował Zagrożenia ze strony środowisk przestępczych wobec funkcjonariuszy policji wykonujących czynności operacyjne Konferencję podsumował dr Rafał Bartłomiej Panfil, kierownik Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Opracowanie: dr Rafał Bartłomiej Panfil

stopkadol