Północnomazowieckie Forum Bezpieczeństwa 2019

3

11.06.2019r. w Auli im. Apoloniusza Strzeleckiego Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych odbyło się Północnomazowieckie Forum Bezpieczeństwa, które można uznać za najważniejsze wydarzenie dotyczące problematyki bezpieczeństwa w naszym regionie.

Tegoroczna edycja tego przedsięwzięcia doskonale wkomponowała się w obchody setnej rocznicy powstania polskiej Policji i była zatytułowana Policja w służbie Rzeczypospolitej Polskiej: Historia – teraźniejszość – perspektywy. Forum odbyło się pod honorowym patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasz Michułki.

 

Głównym celem tego przedsięwzięcia była wymiana poglądów na temat poziomu bezpieczeństwa w naszym regionie, w kontekście sytuacji w kraju i na świecie. Ponadto, intencją organizatorów było wzmocnienie współpracy pomiędzy Zakładem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W Prezydium Honorowym Północnomazowieckiego Forum Bezpieczeństwa zasiedli: insp. Tomasz Michułka - Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, mł. insp. Zbigniew dr hab. Zbigniew Mikołajczyk - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, prof. dr hab. Leszek Zygner - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, dr. inż. Grzegorz Koc - Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, mgr inż. Piotr Wójcik - Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, dr inż. Andrzej Korneta - Dziekan Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, Joanna Potocka-Rak - Starosta Ciechanowski, Jerzy Rakowski - Starosta Mławski, Jan Zalewski - Starosta Pułtuski, Jerzy Rzymowski - Starosta Żuromiński, Sławomir Kowalewski - Burmistrz Miasta Mława, insp. Marzena Zakrzewska - Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim, insp. Grzegorz Grabowski - Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie, insp. Artur Ryfiński - Komendant Powiatowy Policji w Mławie, insp. Jarosław Brzozowski - Komendant Powiatowy Policji w Płońsku, podinsp. Jarosław Ciarka - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu, insp. Witold Lemański - Komendant Powiatowy Policji w Żurominie, mł. Insp. Jarosław Olszewski - Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku, podinsp. Zbigniew Czachorowski - p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu oraz Cezary Chodkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

Wśród organizatorów Północnomazowieckiego Forum Bezpieczeństwa znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Starostwa Powiatowego w Mławie, Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Starostwa Powiatowego w Żurominie, Urzędu Miasta Mława, Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, Komendy Powiatowej Policji w Mławie, Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego oraz Centrum Badań Nad Ryzykami Społecznymi I Gospodarczymi Collegium Civitas w Warszawie.

W imieniu władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, uroczystego powitania wszystkich uczestników dokonał Kanclerz mgr inż. Piotr Wójcik. W trakcie inauguracji Forum nie zabrakło także głosu parlamentarzystów. W imieniu Senatora Jana Marii Jackowskiego przemówienie wygłosił Robert Kuciński. Konferencję otworzył I Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczak, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. Wykorzystanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w myśl założeń koncepcji ruchomych przestrzeni. W części historycznej wystąpili: dr Tomasz Sypniewski z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z referatem pt. Policja Polityczna w II RP. Struktura oraz przykłady podejmowanych działań, dr Arkadiusz Meller, prodziekan Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie przedstawiając Rys historyczny Policji Województwa Śląskiego w latach 1922-1939 oraz podinsp. Piotr Mitter z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, który wygłosił referat pt. Ciechanowska Policja Państwowa na straży porządku i bezpieczeństwa w okresie międzywojennym.         

               W trakcie drugiej części Forum głos zabrał dr hab. Andrzej Kozłowski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przedstawiając referat: Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym. Uwarunkowania formalne – czynniki warunkujące – rzeczywistość. Kolejne trzy wystąpienia zostały przygotowane przez pracowników Collegium Civitas: dr Agnieszkę Bukowską, Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, która bardzo ciekawie odpowiadała na pytanie: Czy to sekta? charakteryzując specyfikę sekt istniejących w Polsce, dr Magdalena El Ghamari kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego scharakteryzowała Misje na Bałkanach oraz mgr Piotr Caliński i Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczym      zaprezentowali problematykę Bezpieczeństwa biznesu i współczesne wyzwania dla organów ścigania w tym zakresie oraz omówili Implikacje „ustawy antyterrorystycznej” w Polsce.

W trzeciej części spotkania, dr Tomasz Michalczak           z Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przedstawił referat pt. Wyzwania i problemy szwedzkiej policji w podejmowaniu interwencji w strefach No-Go. Następnie insp. Grzegorz Grabowski, Komendant Powiatowej Komendy Policji w Ciechanowie przedstawił Działania Policji wynikające z rekomendacji Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020, a Marcin Miksza, były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji scharakteryzował Zagrożenia ze strony środowisk przestępczych wobec funkcjonariuszy policji wykonujących czynności operacyjne Konferencję podsumował dr Rafał Bartłomiej Panfil, kierownik Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Opracowanie: dr Rafał Bartłomiej Panfil

stopkadol 1110