• Moto Power
  • Partner
  • CSM
  • Fundusze

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 21 luty 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl

 

Obchody Święta Niepodległości w Mławie i Ciechanowie z udziałem delegacji PWSZ

            Z udziałem władz Uczelni odbyły się w dniu 11 listopada w Mławie i Ciechanowie uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenia rozpoczęła msza św. w intencji ojczyzny, którą odprawiono się w kościołach Parafialnym w Mławie oraz Farnym w Ciechanowie.

            W uroczystościach w Mławie uczestniczył Rektor naszej Uczelni prof. dr hab. Leszek Zygner oraz parlamentarzyści, władze miasta i powiatu mławskiego wraz z mieszkańcami. Pierwszym punktem mławskich uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej pod miejskim ratuszem. Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w parku miejskim, gdzie została podniesiona na maszt  flaga państwowa. Poczet flagowy wystawiła klasa II LO ACK przy PWSZ w Ciechanowie, zebrani odśpiewali Hymn Polski. Podczas uroczystości odbyło się również uroczyste ślubowanie I klasy mundurowej Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ na sztandar Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i sztandar Miasta Mławy. Pierwszoklasiści ślubowali m.in. cenić ojczyznę, naszych przodków, dumę narodową, dziedzictwo tradycji i kultury, zachowywać szacunek do symboli narodowych i munduru.

           W Ciechanowie uroczystości patriotyczne i wojskowe tradycyjnie odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie obchodów głos zabrali prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Andrzej Wasielewski jako organizatorzy uroczystości. Odczytano apel pamięci, oddano też salwę honorową. W uroczystości wzięła udział delegacja władz i studentów naszej Uczelni pod przewodnictwem Kanclerz Uczelni mgr inż. Piotra Wójcika, która wraz i innymi delegacjami złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

stopkadol