• Moto Power
  • Partner
  • CSM
  • Fundusze

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 24 luty 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl

 

Mazowieckie Dni Techniki 2018 w 100 - lecie odzyskania niepodległości

DSC 0041

W dniu 25 października 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w ramach  Mazowieckie Dni Techniki 2018 odbyła się Konferencja Naukowo- Techniczna. Głównym organizatorem Mazowieckich Dni Techniki był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Warszawie.

   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie była współorganizatorem tego wydarzenia. Gości przybyłych na konferencję w tym Pana Prorektora dr inż. Grzegorza Koca,  Kanclerza mgr inż. Piotra Wójcika powitał pan Jerzy Król Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie w towarzystwie pana Daniela Rafała Gerwatowskiego  Członka Zarządu Federacji. Wykład z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zatytułowany „Drogi do niepodległości” przedstawił znany ciechanowski historyk, podróżnik, nauczyciel mgr Jacek Hryniewicz. Następnie wystąpił dr inż. Daniel Rafał Gerwatowski z referatem  zatytułowanym „ Historia Gazownictwa w Polsce i na Świecie”. Po wystąpieniach prelegentów uczestnicy spotkania zwiedzili laboratoria i pracownie PWSZ w Ciechanowie a także  byli uczestnikami pokazu w laboratorium technik wytwarzania wyposażonym w obrabiarki sterowane numerycznie amerykańskiej firmy HAAS.

stopkadol