DIECEZJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Utworzono: wtorek, 16, październik 2018

DIECEZJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
z udziałem delegacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

W niedzielę 14 października 2018 r. delegacja naszej Uczelni pod przewodnictwem Pana Prorektora dr inż. Grzegorza Koca wzięła udział w Diecezjalnej Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019, która odbyła się w płockiej Bazylice Katedralnej z udziałem przedstawicieli uczelni wyższych z Płocka i diecezji płockiej. W składzie delegacji udział wzięli Kanclerz mgr inż. Piotr Wójcik, Przewodniczący Samorządu Studentów Bartłomiej Żandarski oraz studenci pocztu sztandarowego z kierunków Ekonomia i Informatyka. Eucharystii przewodniczył bp Mirosław Milewski: – Przyszliśmy do Nauczyciela dobrego, do Chrystusa, aby zapytać Go o rzeczy dla nas najważniejsze i poprosić o błogosławieństwo dla świata akademickiego – zwrócił się do przedstawicieli świata nauki.

Kazanie podczas mszy wygłosił ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Zwrócił w nim uwagę, że sposób myślenia młodego człowieka z czytanej tego dnia Ewangelii jest obecny w umysłach wielu ludzi: „zaczyna się od błędnego przekonania, że zdobyta wiedza odpowiada na wszystkie pytania i prowadzi do radości życia”. Podkreślił także, że wiedza zawsze musi łączyć się z życiem. Jeśli tak się nie dzieje, człowiek doświadcza pustki. Dopiero „wyjście poza horyzont tego co widoczne, zaplanowane, spodziewane, przenosi człowieka w inny świat”. Ksiądz rektor stwierdził, że umiejętność odpowiadania na ważne pytania w złożony i mądry sposób nie jest prosta. Wiele możemy nauczyć się od patrona dnia dzisiejszego – Jana Pawła II. Nie obawiał się odpowiedzi, które niesie ze sobą nauka. Pokazywał, że tam, gdzie kończy się horyzont rozumu, wiara staje się dopełnieniem tego, co nigdy nie może być poznane. Szukajmy mądrości, niech nasza niewiedza umie uwierzyć w to, czego nie widzi i spodziewać się tego, czego jeszcze nie znamy.

Po uroczystości jej uczestnicy, w XVIII Dniu Papieskim, przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II przy katedrze, gdzie wspólnie modlono się za wstawiennictwem Świętego. Delegacje uczelni złożyły kwiaty pod pomnikiem, a na zakończenie zaśpiewano „Barkę”.