rekrutacja online

covid 1 4 biuletyn1  20latwsparcie

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Rozpoczęła się rekrutacja na pierwszą edycję specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w roku akademickim 2021/2022, na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych.

 

Serdecznie zapraszamy osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do kierowania instytucjami pomocy społecznej, przygotowujących się do zarzadzania tymi jednostkami, oraz zarzadzania jednostkami realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym organizacji pożytku publicznego działających w obszarze pomocy społecznej.

 

Liczba semestrów: dwa

Rozpoczęcie zajęć: 16 października2021r. (zależy od zebrania się grupy)

Zakończenie: planowane 15 lipca 2022 r.

Forma realizacji zajęć: zajęcia w trybie weekendowym (kontaktowo i online)

Czesne: 2320 zł  –  płatne jednorazowo

  • w przypadku opłat w dwóch ratach wysokość opłat czesnego wynosi 2 x po 1183,20 zł 
  • wpłaty na konto: 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701
  • tytuł: opłata za udział w specjalizacji organizacja pomocy społecznej

Warunki i terminy rekrutacji:

Na specjalizację mogą być przyjęte osoby, które złożą w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ, 06-400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51 dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na specjalizację ze strony internetowej (pobierz tutaj),
  • kserokopie świadectwa-dyplomu potwierdzające posiadane wykształcenie, oryginał lub jego odpis do wglądu w celu poświadczenia przez upoważnionego pracownika (ewentualnie potwierdzenie na I zjeździe),

Rekrutacja od 10 sierpnia 2021r. do 15 października 2021 r.

 

Czekamy na Państwa!

stopkadol 1110