Konsultacje dotyczące nowych programów prac w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020

Utworzono: piątek, 04, marzec 2016

Przewodniczący KRASP, Rektor W. Banyś przekazuje komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w sprawie możliwości wzięcia udziału w ogłoszonych przez Komisję Europejską otwartych konsultacjach dotyczących nowych programów prac w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020. Komunikat wraz z linkami do formularzy dostępny poniżej:

Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE