Program "granty na granty" - nabór ekspertów!

Utworzono: piątek, 22, maj 2015

PROGRAM "GRANTY NA GRANTY" - NABÓR EKSPERTÓW!

Kontynuując działania na rzecz "Paktu dla Horyzontu 2020", Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu "Granty na granty ? wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej".

Dzięki temu programowi jednostki naukowe, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum, będą mogły otrzymać 30 tysięcy zł na prace przygotowawcze (m.in. na napisanie wniosku, koszty uczestnictwa w konferencjach oraz organizację spotkań roboczych konsorcjum). W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie trwał do 31 grudnia i ma charakter ciągły.

Ważnym elementem oferowanego w ramach programu wsparcia jest możliwość konsultacji wniosku projektowego przygotowywanego na konkurs ogłaszany przez Komisję Europejską z dwoma ekspertami, posiadającymi doświadczenie w ocenie wniosków lub będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

W związku z powyższym, poszukiwani są recenzenci (eksperci) do oceny wspomnianych wniosków. Osoby zainteresowane mogą rejestrować się na portalu http://gng.kpk.gov.pl. Koszty recenzji będą pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu "Granty na granty".

Oprac. M. Szeszko-Zaborowska (źródło: nauka.gov.pl).