• Moto Power
  • Partner
  • CSM
  • Fundusze

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

DSC 4900
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 06 lipiec 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH UCZELNI
alarm.zagrozenie@puzim.edu.pl
tel. 539148259
Instrukcja postępowania

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl


PROCEDURA I HARMONOGRAM REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ im. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW NA STUDIA DO REKRUTACJI W IRK OD DNIA 9.06.2020 r.


Narzędzia do
prowadzenia
zajęć online
gmail  moodle   universality

 

Program Horyzont 2020

horyzont

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)  i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE (KPK PB UE) działający przy IPPT PAN, zawarły Porozumienie o Współpracy. Głównym celem porozumienia jest promocja i zwiększanie uczestnictwa polskich szkół wyższych w europejskim Programie Ramowym Horyzont 2020, między innymi poprzez działanie na rzecz umiędzynarodowienia badań oraz zwiększenia mobilności naukowców.

Nasze wspólne działania mają na celu dotarcie do najbardziej rokujących naukowców i zespołów badawczych, zapewnić im optymalne, ze strony całej Sieci KPK - w ramach posiadanych zasobów, wsparcie przy występowaniu o granty Programu Horyzont 2020 i realizacji zaakceptowanych projektów.

Informacje na temat Programu Horyzont 2020, znajdują się na linku do naszej strony www.kpk.gov.pl oraz do Portalu dla Naukowców ? www.euraxess.pl informującego zarówno polskich jak i zagranicznych naukowców, między innymi o grantach i stypendiach oraz przepisach prawno-administracjach związanych z zatrudnianiem naukowców.

Zachęcamy także do podejmowania kroków wdrażania ?Europejskiej Karty Naukowca? i ?Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych?, których to zasady zostały wpisane do umów grantowych projektów finansowanych z Programu Horyzont 2020. Zapraszamy również do odwiedzania krajowego portalu do Programu Ramowego Horyzont 2020:  www.kpk.gov.pl, na którym dostępne są aktualności dotyczące Programu, informacje o bieżących wydarzeniach (w tym dniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach Sieci KPK) oraz informacje dotyczące poszukiwania partnerów do projektów.

stopkadol