• puz1
  • puz2
  • puz3
  • puz4

covid 2tygodnik 2

STYPENDIA DLA STUDENTÓW - HARMONOGRAM

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Biorąc pod uwagę Zarządzenie 85/2020 Rektora PUZIM w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa podczas pobytu w budynkach uczelni w okresie trwania pandemii COVID-19) ustala się harmonogram i zasady  przyjmowania dokumentów związanych ze stypendiami. Pominięcie powyższego harmonogramu z winy studenta oznacza nowy termin przyjmowania dokumentów z realizacją od następnego miesiąca.

  1. Dokumenty dotyczące stypendium Rektora należy pozostawić we właściwym dziekanacie po uzyskaniu akceptacji przez Dziekana Wydziału.
    Nieprzekraczalny termin składania dokumentów dotyczących stypendium Rektora upływa 16.11.2020.
  2. Dokumenty dotyczące stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przyjmowane będą w następujących pokojach i terminach: Pokój nr 18 i pokój 111 w godzinach od 8:00 do 14:00.
  3. W godzinach od 14:00 do 15:30 przyjmowanie uzupełnień do złożonych dokumentów oraz konsultacje trudnych przypadków.

UWAGA – Podstawą do przygotowania dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie stypendium jest skompletowanie dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni  Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2020/2021.

 

Harmonogram przyjmowania dokumentów

stopkadol 1110