Ogłoszenie - BASEN 2018/2019

Utworzono: poniedziałek, 05, listopad 2018

Informujemy, że od 05.11.2018 r. istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z krytej pływalni MOSiR w Ciechanowie. W zajęciach może brać udział każdy student studiów stacjonarnych PWSZ w Ciechanowie w wymiarze 1 godziny (60 min.) dwa razy w tygodniu bez możliwości łączenia godzin. Kierownictwo basenu prosi aby ograniczyć korzystanie z pływalni w godzinach od 16:00 do 20:00 z uwagi na zajęcia realizowane przez kluby pływackie. Z basenu można korzystać od poniedziałku do piątku. Wejście na basen możliwe jest tylko po okazaniu legitymacji studenckiej.

Kanclerz
mgr inż. Piotr Wójcik