inaczej

BIURO REKRUTACJI

POKÓJ NR 18, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 62 00 lub 23 672 2050 wew. 180

kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z
covid z

DSC 4900
Film promocyjny

informator20 21


identyfikator konf

 

horyzont

  • Aktualizacja: 25 wrzesień 2020.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@puzim.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
iod@puzim.edu.pl
Polityka prywatności PUZ

BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH UCZELNI
alarm.zagrozenie@puzim.edu.pl
tel. 539148259
Instrukcja postępowania

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@puzim.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzs@puzim.edu.pl

FILIA PUZ W MŁAWIE - WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wts@puzim.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51
ds@puzim.edu.pl

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA POSIADAJĄCYCH JUŻ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI/MATURALNE LUB DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zgodnie z zapisem w zarządzeniu dotyczącym PROCEDURY I HARMONOGRAMU REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA - ustala się formę przekazania kompletu dokumentów dla osób posiadających już świadectwo dojrzałości/maturalne lub dyplom ukończenia studiów.

 

Poniższe formy przekazania kompletu dokumentów uwzględniają wymogi bezpieczeństwa ograniczającego kontakt bezpośredni:

  • Skompletowane  dokumenty wysyłamy za pośrednictwem przesyłki.

    lub

  • Przekazujemy dokumenty do skrzynki podawczej w Uczelni w godzinach od 8.00 do 15.00

 

 Adres:

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Biuro Rekrutacji

ul. Gabriela Narutowicza 9,

06 – 400 Ciechanów

 

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

tel. 23 672 20 50 w. 2011, 2012

stopkadol