• puz1
  • puz2
  • puz3
  • puz4

covid 2tygodnik 2

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA POSIADAJĄCYCH JUŻ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI/MATURALNE LUB DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zgodnie z zapisem w zarządzeniu dotyczącym PROCEDURY I HARMONOGRAMU REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA - ustala się formę przekazania kompletu dokumentów dla osób posiadających już świadectwo dojrzałości/maturalne lub dyplom ukończenia studiów.

 

Poniższe formy przekazania kompletu dokumentów uwzględniają wymogi bezpieczeństwa ograniczającego kontakt bezpośredni:

  • Skompletowane  dokumenty wysyłamy za pośrednictwem przesyłki.

    lub

  • Przekazujemy dokumenty do skrzynki podawczej w Uczelni w godzinach od 8.00 do 15.00

 

 Adres:

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Biuro Rekrutacji

ul. Gabriela Narutowicza 9,

06 – 400 Ciechanów

 

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

tel. 23 672 20 50 w. 2011, 2012

stopkadol 1110